De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Bijzonder

 • Volg ons:

Wat maakt De Noorderbrug bijzonder?

In het kort
 • Bijzonder is de historie van De Noorderbrug. Ruim 45 jaar ervaring en traditie vanuit eigen kracht en eigen regie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel, een chronische neurologische aandoening en de ziekte van Huntington. Later kwamen hier ook doven en slechthorende mensen bij. Meedoen aan de samenleving, al ver voordat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning was uitgevonden!
   
 • Bijzonder zijn de missie en de visie, die tot in alle vezels zijn doorvertaald in de specialistische dienstverlening: uitgaan van mogelijkheden en ontwikkeling van talenten. Cliënten en hun familie denken en doen mee vanuit een respectvolle dialoog.
   
 • Bijzonder is het groot aantal partners, met wie De Noorderbrug samenwerkt. Partnerschap leidt tot slimme oplossingen en levert aansprekende resultaten op in de verbetering van de dienstverlening op inhoud en efficiency.
   
 • Bijzonder is de aandacht voor innovatie en verandermanagement.
   
 • Bijzonder is maatschappelijk verantwoord ondernemen.
   
 • Last but not least, ‘gewoon’ bijzonder is de kwaliteit van de dienstverlening, de werkwijze en methodiek van De Noorderbrug, het specialisme op het vakgebied en de clienttevredenheid.

Kijk ook eens bij:

Print deze pagina