De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Cliënttevredenheid: 'Ben Ik Tevreden'

  • Volg ons:

Zorg met kwaliteit leveren, betekent nauwkeurig in kaart brengen hoe cliënten de zorg en ondersteuning ervaren. Daarom voert De Noorderbrug periodiek een onderzoek naar cliënttevredenheid uit. Sinds 2013 met een nieuw instrument: Ben Ik Tevreden (BIT). In plaats van onderzoek met lange vragenlijsten en algemene vragen, werkt BIT met een korte lijst met stellingen over concrete zaken die raken aan verschillende levensdomeinen. Het is een van de goedgekeurde instrumenten uit de zogenaamde kwaliteitswaaier van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

In het kort

Tijdens gesprekken onderzoekt de medewerker of de cliënt tevreden is over de dienstverlening van De Noorderbrug. Ook worden afspraken gemaakt over acties die de cliënt graag wil inzetten om de kwaliteit van zorg en leven te verhogen. Deze acties worden opgenomen in het Samenwerkplan. Cliënten van De Noorderbrug waarderen BIT positief.

Zo zegt Arjen, cliënt van Wonen in Sneek: “Voorheen kon je alleen maar ‘ja’ of ‘nee’ antwoorden. Nu kun je veel meer zelf vertellen wat je ergens van vindt. Dat vind ik veel prettiger. Het is nog te vroeg om te zeggen of het ook leidt tot verbeteringen, maar het is een goed begin.”

Andere deelnemers aan het onderzoek geven aan dat BIT uitnodigt tot een goed gesprek over de zorg, over wederzijdse verwachtingen, over zaken die er echt toe doen en die direct aanzetten tot actie.

Medewerkers geven bovendien aan dat het helpt beter inhoud te geven aan de zorgplanmethodiek. In 2015 hebben 925 cliënten van De Noorderbrug BIT-gesprekken gevoerd. Ze blijken nog meer tevreden over hun kwaliteit van leven dan in het vorige tevredenheidonderzoek.

BIT cijfers Noorderbrug breed (sept 2016- sept 2017) BIT cijfers Noorderbrug breed (sept 2016- sept 2017)

BIT cijfers Wlz (sept 2016- sept 2017) BIT cijfers Wlz (sept 2016- sept 2017)

Print deze pagina