De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Historie

  • Volg ons:

Heden en verleden verbonden

Juist in een tijd waarin veel verandert in organisaties, voor klanten en medewerkers, is het belangrijk om te weten waar de wortels liggen, waar je vandaan komt. De Noorderbrug is niet ver afgedwaald van haar ‘roots’ en kent als organisatie een enorme groei en maar één fusie in haar geschiedenis.

In het kort

Het prille begin

In de jaren ’70, tegen de achtergrond van sociale wetgeving op het gebied van sociale werkvoorzieningen en de AWBZ, ontstonden vanuit revalidatieartsen en notabelen initiatieven voor kleinschalig wonen voor mensen met een lichamelijke beperking. De Noorderbrug is als Noordelijke Stichting Voorzieningen Lichamelijk Gehandicapten op 22 januari 1970 gesticht en startte met een eerste pensiontehuis in Wehe den Hoorn, dat in 1973 de deuren opende. Een kleinschalig pensiontehuis met 16 wooneenheden midden in het dorp, in een dorpsgebouw waar ook de plaatselijke bibliotheek en een bankfiliaal gevestigd waren. Hier werden allerlei dorpsactiviteiten georganiseerd zoals gezellige avonden, festiviteiten en bijeenkomsten. Van Sinterklaas tot stembureau. Cliënten van De Noorderbrug deden prominent mee vanuit de inclusiegedachte 'een gewoon leven leiden midden in de samenleving'.


Officiƫle erkenning

In 1979 kwam de officiële erkenning binnen en al snel werd het aantal wooneenheden uitgebreid over drie provincies. Er kwamen logeerhuizen, activiteitencentra en werklocaties bij. De ondersteuning thuis nam een enorme vlucht, evenals de ondersteuning bij werken, bij gezond leven en bewegen.

In 1995 heeft De Noorderbrug twaalf voorzieningen met in totaal 200 bedden en 240 deelnemers dagbesteding en werken. Er zijn 255 medewerkers en 90 invalkrachten en een managementteam bestaande uit vijf personen: een directeur, twee managers en twee stafhoofden.


Uitbreiding en specialisatie

In 2002 vindt een fusie plaats met de Nederlandse Stichting Voorzieningen Auditief Gehandicapten, de enige fusie in de geschiedenis van De Noorderbrug. De organisatie blijft groeien en in 2009 zijn er inmiddels 80 locaties, 1100 medewerkers en 1800 cliënten. De kengetallen van het afgelopen jaar zijn inmiddels bekend.

Ongeveer vijf jaar geleden is De Noorderbrug gestart met het bieden van behandeling, aanvankelijk alleen intramuraal, maar sinds 2012 ook extramuraal. De ontwikkeling van de methodiek van werken, professionalisering, behandelmodules en een goede aansluiting in de keten en in netwerken is sindsdien enorm toegenomen.


50 jaar meedoen vanuit eigen kracht en regie

Tot op de dag van vandaag is het credo: meedoen vanuit eigen kracht en eigen regie, bij voorkeur gewoon thuis, met eigen familie en netwerk.

In 2020 zal De Noorderbrug 50 jaar bestaan en wordt het wooncentrum in Leeuwarden geopend dat volgens de nieuwste inzichten is gebouwd, in nauwe samenspraak met cliënten, hun familie en medewerkers.

Print deze pagina