De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Een gezonde toekomst

  • Volg ons:

De Noorderbrug maakt zich sterk voor een gezonde toekomst en heeft een aantal jaren geleden expliciet gekozen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen door het ‘Manifest voor een gezonde toekomst van de zorgsector’ van MVO Nederland te ondertekenen. Sindsdien zijn veel initiatieven ontplooid en hebben cliënten en medewerkers van De Noorderbrug op dit gebied flinke stappen gezet. Deelname aan de Expeditie Duurzame Zorg Noord Nederland vormde daarin een hoogtepunt. 

In het kort

De principes van ‘people, planet en profit’ staan in ons handelen centraal. Vertaald naar de realiteit van De Noorderbrug kunnen we hierbij denken aan hetgebruik van duurzame materialen, energiezuinige gebouwen en leveranciers dieaan MVO-vereisten voldoen. Maar vooral ook aan de zachte people-kanten zoalshet participeren van cliënten, hun familie en medewerkers op allebeleidsterreinen. Gewoonweg omdat dit meer kwaliteit van leven en werken geeft.

We hebben een aantal collega organisaties – reisgenoten – leren kennen die we onderweg kunnen raadplegen. Dat maakte de expeditie extra waardevol. Dat wat we in de expeditie en daarbuiten hebben geleerd en zijn tegengekomen delen we in een MVO routebeschrijving. Er is gekozen voor een routebeschrijving, omdat we vóórt willen gaan. Deze routebeschrijving heeft een aantal reisdoelen die ons de komende jaren op een goede MVO-koers houden. Deze reisdoelen staan niet op zichzelf. Ze zijn opgenomen in het strategische beleid voor 2016-2020. Daarmee is maatschappelijk verantwoord ondernemen integraal onderdeel van de koers die De Noorderbrug de komende jaren voor ogen heeft.

Print deze pagina