Partners

  • Volg ons:

Samen slimmer en beter

De Noorderbrug werkt vanuit partnerschap in ketens en netwerken samen met uiteenlopende organisaties op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Het gaat hierbij om (zorg)partners, verwijzers, huisartsen, paramedici, welzijnsinstellingen, gemeenten, sportverenigingen, patiëntenverenigingen, onderwijsinstellingen en universiteiten. Door samen te werken worden slimme oplossingen bedacht. Bijvoorbeeld om de keten te versterken, of om de dienstverlening te verbeteren op inhoud of efficiency. Veel samenwerkingsverbanden hebben aansprekende resultaten opgeleverd.

In het kort
Print deze pagina