De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Onderwijs en Universiteiten

  • Volg ons:

Beelden van kwaliteit

De Noorderbrug werkt samen met de Vrije Universiteit in Beelden van Kwaliteit. Beelden van kwaliteit is een andere manier van het 'meten' van Kwaliteit dan tot nu toe gebruikelijk is via cijfers, getallen en grafieken. De uitkomsten zijn geen getallen maar beelden. Beelden over de kwaliteit van dienstverlening aan cliënten, beelden van de kwaliteit van leven.

Participerende observatie

Voor De Noorderbrug bestaat het onderzoek uit twee delen. Tijdens het eerste onderdeel, participerende observatie, voeren speciaal opgeleide onderzoekers gedurende drie weken op elke locatie observaties uit. Kern van deze werkwijze is dat de onderzoekers zo onopvallend mogelijk aanwezig zijn. Zij bemoeien zich niet met de situaties die ze zien en lopen niet door het beeld.
De onderzoekers beschrijven de beelden die zij zien zonder te oordelen. Daarna wordt het verslag met het team en een Kwaliteitspanel besproken om aan de hand van kritische vragen te reflecteren en te leren.
Dit Kwaliteitspanels bestaat uit cliënten en mensen uit het netwerk van andere locaties, de ondernemingsraad, een gedragswetenschapper,  leidinggevenden, een lid van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, een beleidsambtenaar van de gemeente Groningen en een vertegenwoordiger van Menzis.

Het zorgplantraject

In het tweede deel, het zorgplantraject, gaat het om reflectie op de wijze waarop zorgplannen zijn samengesteld en gebruikt worden door medewerkers in samenspraak met cliënten. Dit geeft inzicht in de toegevoegde waarde van de methodiek van werken en rapporteren voor de kwaliteit van leven. Voor dit onderzoek worden zorgplannen onderzocht en cliënten geïnterviewd.

Opleiden gericht op behandeling

Behandeling neemt een steeds belangrijkere plaats in in het aanbod van De Noorderbrug. Investeren in opleidingen gericht op behandelen is daarom een logische stap.
 

  • De Noorderbrug heeft een aantal gesubsidieerde plaatsen voor de opleiding van GZ-psycholoog.
  • In samenwerking met de Hogeschool Utrecht zijn twaalf medewerkers gestart met scholing voor praktische pedagogische gezinsondersteuning. Deze deskundigheid is nodig bij de behandeling van gezinnen waarin Niet-Aangeboren Hersenletsel een rol speelt.
  • In het samenwerkingsverband Hersenz worden medewerkers opgeleid als medebehandelaar bij groepsgerichte en individuele behandeling.

De Noorderbrug heeft een team van behandelaren die specialistisch zijn opgeleid, bijvoorbeeld op het gebied van verlies- en rouwverwerking, afasiebehandeling, systeembehandeling en diagnostiek.

De samenwerking met de Hanzehogeschool, Stenden University en diverse universiteiten (Groningen, Maastricht, Utrecht) is geïntensiveerd. Op deze manier wil De Noorderbrug meer verbinding tot stand brengen tussen opleiding en onderzoek, deelonderwerpen, (wetenschappelijke) expertise en innovatie.

Print deze pagina