De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Partners in zorg

  • Volg ons:

De Noorderbrug maakt deel uit van uiteenlopende samenwerkingsverbanden, netwerken en ketens. Doel van de samenwerking is kennisuitwisseling om de dienstverlening te verbeteren, beter op elkaar te laten aansluiten en onderzoek en innovatie op elkaar af te stemmen. Het specialisme van De Noorderbrug betreft vakgebieden waar nog veel onderzoek en ontwikkeling nodig is, zeker waar het gaat om het meten van de effecten van de dienstverlening in de chronische fase.

In het kort

Hersenz: Samenwerking met InteraktContour, Heliomare, Middin, SGL en SWZ

De Noorderbrug is samen met vijf andere organisaties en in samenwerking met de Universiteit van Maastricht gestart met een behandelprogramma voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel onder de naam Hersenz.


Kenmerkend voor Hersenz is dat het traject direct na de revalidatiefase of de ziekenhuisopname start en een integraal, samenhangend aanbod van verschillende behandelingen is, met aandacht voor cognitieve, emotionele en fysieke aspecten. Het netwerk van de cliënt wordt nauw betrokken bij de behandeling.

De Noorderbrug start in mei met Hersenz in Friesland, in samenwerking met Revalidatie Friesland en de Friese ziekenhuizen. 

Samenwerking met Kentalis

In januari 2014 tekenden De Noorderbrug en Kentalis een samenwerkingsovereenkomst om de zorgketens voor volwassen mensen die doof of slechthorend zijn of een communicatieve beperking hebben te verbeteren. De Noorderbrug en Kentalis koppelen hun specialismen en delen hun expertise om daardoor beter te voorzien in de specifieke communicatiebehoeften van deze cliënten op terreinen van wonen, zorg, welzijn en werk.‚Äč


 

 

CVA ketens

De Noorderbrug werkt samen met andere lokale organisaties op het gebied van Niet-Aangeboren Hersenletsel in de zogenaamde CVA ketens. Hier wordt kennis gedeeld en worden verbindingen gelegd om tot afstemming te komen, bijvoorbeeld aan de hand van casuïstiek.

Zorgkantoren

Over de financiering maakt De Noorderbrug afspraken met de zorgkantoren Menzis, De Friesland, Achmea en Salland.

Ook als het gaat om afspraken over zorgregistratie werkt De Noorderbrug nauw samen met deze zorgkantoren.

     
Achmea Zorgkantoor
Postbus 353
8000 AJ  Zwolle
  Zorgkantoor Friesland B.V.
Postbus 730
8901 BM  Leeuwarden
Menzis Zorgkantoor
Postbus 477
7500 AL  Enschede
  Salland Zorgkantoor
Postbus 166
7400 AD Deventer

 

Print deze pagina