Regie vanuit Eigen Kracht

  • Volg ons:

In de methodiek van werken staat de respectvolle dialoog centraal. Respectvolle dialoog stimuleert eigen kracht en eigen regie van mensen. Één van de meest krachtige instrumenten die De Noorderbrug inzet om de respectvolle dialoog en de eigen regie om te zetten naar daadwerkelijk handelen is ‘Regie vanuit eigen Kracht’.

In het kort

Regie Eigen Kracht (REK)

De Noorderbrug heeft van oudsher eigen regie en eigen kracht van cliënten hoog in het vaandel staan. Toen in 2011 extra middelen beschikbaar kwamen, de zogenaamde convenantgelden (bestemd voor extra handen aan het bed), besloot De Noorderbrug deze te investeren in het versterken van de eigen kracht en eigen regie. Het project REK werd gestart: Regie vanuit Eigen Kracht. Vanaf 2011 ‘REK-t’ De Noorderbrug, waarbij verbeterteams bestaande uit cliënten, hun netwerk en medewerkers, ergernissen en problemen opsporen, analyseren en met elkaar verbeteringen doorvoeren. ‘Goed leven, mooi werk en financieel gezond’ zijn de leidende principes. REK brengt een blijvende omslag in houding en gedrag volgens de ‘lean’-methodiek en is inmiddels niet meer weg te denken bij De Noorderbrug. Op alle plekken, zowel bij de wooncentra en activiteitencentra als bij de werklocaties, maar ook bij werkondersteuning en woonondersteuning doen mensen mee.

Print deze pagina