De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Privacy statement (en disclaimer)

 • Volg ons:

De inhoud van de website van De Noorderbrug is met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. Stichting De Noorderbrug is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

In het kort

Eigendom

Het materiaal op deze site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, downloadable bestanden, etc.) is eigendom van De Noorderbrug, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Het materiaal mag alleen gebruikt en geprint worden voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden.

Daarbuiten mag niets van de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie worden opgeslagen, gereproduceerd, verspreid, verkocht of gepubliceerd zonder dat daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming is verkregen van De Noorderbrug.

Copyright © De Noorderbrug

Namen en afbeeldingen

In verband met de privacy van cliënten en medewerkers van De Noorderbrug zijn de namen in verhalen veranderd.
Foto's zijn willekeurig op de site geplaatst. Op foto's afgebeelde personen hoeven geen directe relatie te hebben met de inhoud van teksten.

Contact Functionaris Gegevensbescherming De Noorderbrug

In het kader van de AVG heeft Stichting De Noorderbrug heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld.

Voor vragen over de privacy en AVG kunt u een mail sturen naar functionarisgegevensbescherming@noorderbrug.nl.  

Privacystatement De Noorderbrug

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft De Noorderbrug de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.

In dit privacy statement vindt u informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website en onze nieuwsbrief.

Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Cookies
De Noorderbrug registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan De Noorderbrug de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics en Retargeting. De Noorderbrug heeft hiervoor:

- een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten;
- het IP adres van de bezoeker is geanonimiseerd;
- het delen van gegevens met derden uitgeschakeld.

Voor Retargeting vragen we toestemming aan de bezoeker via de cookie melding op onze website.

De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Inschrijving voor nieuwsbrief
De Noorderbrug biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kan De Noorderbrug u op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. De Noorderbrug biedt te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden.

Als er een nieuwsbrief wordt verzonden dan worden daarvoor statistieken verzameld op basis van het e-mailadres. Onze nieuwsbrieven worden regelmatig gestuurd naar een specifiek interessegebied (bijvoorbeeld nieuws voor cliënten en verwanten).  

Formulieren op noorderbrug.nl
Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons Kirra CMS (op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie) en worden meestal gemaild naar de specifieke afdeling die de gegevens moet verwerken.

De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. Zo komt een contactaanvraag voor de afdeling Klant & Advies alleen aan bij de afdeling Klant & Advies. Dit is een mailbox waar alleen mensen die op dit moment werkzaam zijn in die functie toegang tot hebben. Er is slechts een select aantal medewerkers dat bij alle formulierinzendingen kan voor beheerdoeleinden. 

De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek of aanmelding voor een evenement. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

Opslag van gegevens

 • Formulieren en nieuwsbriefaanmeldingen
  Voor formulieren op pagina's binnen noorderbrug.nl die worden ingestuurd geldt dat deze worden opgeslagen door Kirra CMS. Deze servers staan in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.
   
 • Statistieken
  Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Hyperlinks naar sites van derden
Op de website van De Noorderbrug kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Dit privacy statement is niet van toepassing op de (gelinkte) websites van derden. De Noorderbrug draagt geen verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites, en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de site die u bezoekt.

Wat u verder moet weten:

 • Als u uw contactinformatie weigert te geven dan heeft dat invloed op hoe wij u kunnen bereiken. Zo kan het zijn dat wij u informatie waarom u heeft gevraagd niet kunnen geven.
 • Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens.
Print deze pagina