De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Familie, mantelzorgers en vrienden

  • Volg ons:

Familie, mantelzorgers en vrienden zijn voor ieder mens van belang, dus ook voor cliënten van De Noorderbrug. Zij kennen de cliënt vaak veel langer en beter en kunnen met hun kennis en aanwezigheid veel bijdragen aan de kwaliteit van leven van een cliënt.

In het kort

De Noorderbrug betrekt het sociale netwerk van cliënten nadrukkelijk bij haar specialistische dienstverlening, maar ook bij beleidsontwikkeling en grote veranderingen. Het is een zoekproces om elkaar goed te verstaan, maar uiteindelijk levert het altijd nieuwe inzichten op.

Het netwerk doet actief mee in verbeterteams Regie vanuit Eigen Kracht, in werkgroepen voor de nieuwbouw, en bij verschillende activiteiten in wooncentra en activiteitencentra.

Voor mantelzorgers organiseert De Noorderbrug contactbijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen en thema’s te bespreken.

Els heeft een zus met Niet-Aangeboren Hersenletsel en doet als mantelzorger mee in het kernteam van Regie vanuit Eigen Kracht (REK). Els:
“Er moeten dingen veranderen. De overheid geeft minder geld en er wordt bezuinigd op personeel. Daardoor ontstaan knelpunten en Regie vanuit Eigen Kracht is er om die knelpunten op te sporen en op te lossen. Centraal hierbij staat de vraag ‘wat kan de cliënt bijdragen aan de oplossing?’ En ‘Wat kunnen medewerkers en het netwerk van de cliënt hierin betekenen?’ Ik ben heel enthousiast over REK. Het is een praktische, concrete manier om verspilling op te sporen en op te lossen. Aan elk knelpunt hangt een deadline, zodat je zeker weet dat er iets mee gedaan wordt. Iedereen mag input aanleveren: cliënten en medewerkers, maar ook familie en vrijwilligers.”

Print deze pagina