De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Hulp zoeken, bieden en organiseren

  • Volg ons:

De Noorderbrug werkt samen met WeHelpen.nl. WeHelpen.nl brengt cliënten met een hulpvraag online in contact met vrijwilligers op een soort marktplaats voor vrijwilligers. De website geeft invulling aan de wens van mensen om voor elkaar van betekenis te zijn. Dat past uitstekend bij de kernwaarden van De Noorderbrug. Wehelpen.nl laat zien hoe technologie de kwaliteit van zorg en dienstverlening kan verhogen. Het platform maakt hulp zoeken, bieden en organiseren eenvoudig.

In het kort

Initiatiefnemer Coen Versteegh weet hoe belangrijk een netwerk is:

“Toen ik getroffen werd door een hersenbloeding kwam ik in de medische molens terecht. Tijdens de revalidatie nam mijn vrouw een groot deel van de dagelijkse ondersteuning op zich. Omdat ik mijn vrouw niet wilde overvragen, kwam ik op het idee de zorg te verspreiden over meerdere mantelzorgers. Om dat te organiseren hield ik een persoonlijke weblog bij. Zo ontstond langzamerhand het idee voor www.wehelpen.nl. Hier kunnen mensen hulp vinden, aanbieden en een hulpnetwerk organiseren. Dat kan gaan om hulp in allerlei soorten en maten: van kortdurende ondersteuning bij een gebroken been tot langdurige ondersteuning, bijvoorbeeld bij het op orde houden van de administratie.”

De Noorderbrug is ambassadeur van het denken in mogelijkheden en wederkerigheid. Cliënten en hun familie kunnen gebruik maken van vrijwillige ondersteuning. De Noorderbrug is blij samen te werken met een innovatieve partij als WeHelpen.

Wilt u meer weten over WeHelpen?

Ga naar de site: www.wehelpen.nl

Direct contact zoeken kan natuurlijk ook.

Print deze pagina