De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Medici

  • Volg ons:

Als arts kunt u een beroep doen op het specialisme van De Noorderbrug voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel, aangeboren hersenletsel, doofheid met complexe problematiek en de ziekte van Huntington.

In het kort

Werkwijze

Als arts kent u uw patiënt. U stelt de diagnose en ziet welke behandeling er nodig is. In veel gevallen kan De Noorderbrug deze behandeling aanbieden. De insteek is dat we de patiënt vérder willen brengen, waarbij de arts de regie houdt. Op basis van onze specialistische kennis en expertise van het begeleiden en behandelen van patiënten met bovenstaande aandoeningen, stellen we samen met u een behandelplan op. Uitgangspunt van dit plan is altijd: hoe kunnen we de patiënt samen (patiënt, arts, familie) stap voor stap vooruit helpen? Lees meer over onze werkwijze.

Over De Noorderbrug

De Noorderbrug biedt behandeling en begeleiding aan mensen met bovenstaande problematiek die beter willen leren omgaan met de gevolgen van hun aandoening. Patiënten krijgen begeleiding of behandeling bij het zoveel mogelijk herstellen, ontwikkelen of behouden van de eigen kracht en mogelijkheden en het aanleren en trainen van (nieuwe) vaardigheden. Hierdoor leren zij om zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn, regie te voeren in hun eigen omgeving en weer actief mee te doen aan de maatschappij. We doen dit intramuraal en ambulant. Ons werkgebied beslaat zeven provincies: Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht. Er zijn 402 intramurale plaatsen beschikbaar, verdeeld over vier provincies. Circa 1500 patiënten wonen thuis en ontvangen specialistische behandeling of begeleiding.

Downloads

    Verwijsfolder: informatie voor (para)medici

    Behandeling voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel

Stel uw vraag aan Klant en Advies

Contact

Misschien wilt u overleggen over de mogelijkheden voor uw patiënt, een casus bespreken met een van onze specialisten of een patiënt aanmelden. De Noorderbrug kan u advies geven en biedt ondersteuning ook bij de praktische vervolgstappen. Voor advies en consultatie kunt u contact opnemen met het team Klant en Advies, telefoon (050) 597 38 20.

Klant & Advies is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.30 uur. Daarna is er de mogelijkheid tot het inspreken van de voicemail.

Print deze pagina