De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Bouwen aan kwaliteit van leven

  • Volg ons:

Mensen met hersenletsel, doofheid en complexe problematiek en de ziekte van Huntington ervaren de gevolgen van hun aandoening op alle domeinen van het leven: werken, wonen, vrijetijdsbesteding, relaties, zingeving, welzijn en gezondheid. De ondersteuning van De Noorderbrug behandelt al deze domeinen en richt zich op het leren omgaan met de beperkingen, het verwerken van verlies en accepteren van veranderingen, en het vinden van de juiste balans op alle levensdomeinen.

In het kort

Onze specialistische begeleiding en behandeling focust zich op de gebieden waar cliënten en hun netwerk vaak problemen ervaren: Denken en doen, Emoties en gedrag, Energie, Beweging en Communicatie. Die gebieden noemen we de bouwstenen van onze begeleiding en behandeling. Alle ondersteuning richt zich op het zoveel mogelijk herstellen, ontwikkelen of behouden van de eigen kracht en mogelijkheden. Zodat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de maatschappij en kwaliteit van leven ervaren. Thuis, of in een wooncentrum van De Noorderbrug. Elke bouwsteen bestaat uit een aantal modules. Voor begeleiding worden andere modules gebruikt dan voor behandeling. Hiernaast ziet u uit welke modules de bouwstenen van begeleiding bestaan.

Maatwerk

Het opstellen van een begeleidings- of behandelplan voor een cliënt is maatwerk. Samen met de cliënt bekijken de specialisten van De Noorderbrug op welke gebieden hij of zij problemen ervaart en met welke bouwstenen en modules de cliënt zijn leven weer kan opbouwen. Zo ontstaat er een begeleidingstraject of zorgpad dat precies aansluit op de mogelijkheden, ambities en doelen van de cliënt. Dit wordt beschreven in een Samenwerkplan.

Denken en doen
De bouwsteen Denken en doen bestaat uit de modules:
• Hersengymnastiek
• Administratieve zelfredzaamheid
• Huishoudelijke zelfredzaamheid
• Terug naar werk (betaald/onbetaald)
• Vervoerstraining

Emoties en gedrag
De bouwsteen Emoties en gedrag bestaat uit de modules:
• Zingeving
• Grip op realiteit
• Psycho-educatie

Beweging
De bouwsteen Beweging bestaat uit de module:
• Gezond leven en bewegen

Communicatie
De bouwsteen Communicatie bestaat uit de modules:
• Persoonlijke expressie
• Netwerk onderhouden en vergroten
• Sociale vaardigheidstraining
• Communicatieve vaardigheden
 

Energie
De bouwsteen Energie bestaat uit de module:
• Grip op dagstructuur en daginvulling
 

Print deze pagina