De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Werken aan kwaliteit van leven

 • Volg ons:

Bij De Noorderbrug werkt u aan de vaardigheden die u belangrijk vindt. Vaardigheden die u nodig hebt om weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Binnen onze begeleiding en behandeling hebben we verschillende begeleidingstrajecten (begeleiding) en zorgpaden (behandeling). Die begeleidingstrajecten en zorgpaden bestaan uit bouwstenen: ‘Communicatie’, ‘Emoties en gedrag’, ‘Denken en doen’, ‘Energie’ en ‘Beweging’. We noemen dit de bouwstenen van onze begeleiding en behandeling, omdat u hiermee ‘bouwt’ aan kwaliteit van leven.

In het kort

Uit welke bouwstenen uw begeleidingstraject of zorgpad bestaat, hangt af van uw doelen. Zo werkt u met de bouwsteen Communicatie bijvoorbeeld aan uw communicatieve vaardigheden of het onderhouden en vergroten van uw netwerk. Binnen de bouwsteen Emoties en gedrag gaat u aan de slag met het (her)kennen en uiten van emoties. Elke bouwsteen bestaat uit een aantal modules. Voor begeleiding worden andere modules gebruikt dan voor behandeling. Hiernaast ziet u uit welke modules de bouwstenen van begeleiding bestaan.

Maatwerk en mogelijkheden

Het opstellen van een begeleidings- of behandelplan voor een cliënt is maatwerk. Samen met u bekijken de specialisten van De Noorderbrug op welke gebieden u problemen ervaart en met welke bouwstenen en modules u daaraan gaat werken. Zo ontstaat er een begeleidingstraject of zorgpad dat precies past bij uw mogelijkheden, ambities en doelen. Dit beschrijven we in uw Samenwerkplan. Met de behandeling en begeleiding van onze medewerkers, de ondersteuning van familie en vrienden én met uw eigen kracht, komt u steeds een stap verder. De eerste stap kunt u nu al zetten door contact op te nemen met team Klant en Advies. Deze servicedesk is er voor cliënten, familie, mantelzorgers en verwijzers. U krijgt direct antwoord op uw vraag. Klant en Advies is te bereiken via klantenadvies@noorderbrug.nl of telefoonnummer (050) 597 38 20.

De bouwsteen Denken en doen bestaat uit de modules:

 • Administratieve zelfredzaamheid
 • Huishoudelijke zelfredzaamheid
 • Terug naar werk (betaald/onbetaald)
 • Vervoerstraining

De bouwsteen Emoties en gedrag bestaat uit de modules:

 • Grip op realiteit
 • Persoonlijke expressie

De bouwsteen Energie bestaat uit de module:

 • Grip op energie

De bouwsteen Communicatie bestaat uit de modules:

 • Netwerk onderhouden en vergroten
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Communicatieve vaardigheden
   

De bouwsteen Beweging bestaat uit de module:

 •  Gezond leven en bewegen
Print deze pagina