De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Bouwen aan kwaliteit van leven

  • Volg ons:

Hersenletsel heeft effect op alle domeinen van het leven: werken, wonen, vrije tijdsbesteding, relaties, zingeving, welzijn en gezondheid. Binnen de ondersteuning van De Noorderbrug besteden we aandacht aan al deze domeinen. Doel is het leren omgaan met uw beperkingen, het verwerken van verlies en accepteren van veranderingen en het vinden van de juiste balans op alle levensdomeinen.

In het kort

De begeleiding en behandeling van De Noorderbrug richt zich op de gebieden waar mensen met hersenletsel en hun netwerk vaak problemen ervaren: Denken en doen, Emoties en gedrag, Energie, Beweging en Communicatie. Die gebieden noemen we de bouwstenen van onze begeleiding en behandeling. Elke bouwsteen bestaat uit een aantal modules. Voor begeleiding worden andere modules gebruikt dan voor behandeling. Hiernaast ziet u uit welke modules de bouwstenen van begeleiding bestaan.

Maatwerk en mogelijkheden

Het opstellen van een begeleidings- of behandelplan voor een cliënt is maatwerk. Samen met u bekijken de specialisten van De Noorderbrug op welke gebieden u problemen ervaart en met welke bouwstenen en modules u daaraan kunt werken. Zo ontstaat er een begeleidingstraject of zorgpad dat precies past bij uw mogelijkheden, ambities en doelen. Dit beschrijven we in uw Samenwerkplan. Met de behandeling en begeleiding van onze specialisten, de ondersteuning van familie en vrienden én met uw eigen kracht, komt u steeds een stap verder. De eerste stap kunt u nu al zetten door contact op te nemen met team Klant en Advies. Deze servicedesk is er voor cliënten, familie en verwijzers. U krijgt er direct antwoord op uw vraag. Bel (050) 597 38 20 of mail naar klantenadvies@noorderbrug.nl.

Denken en doen
De bouwsteen Denken en doen bestaat uit de modules:
• Hersengymnastiek
• Administratieve zelfredzaamheid
• Huishoudelijke zelfredzaamheid
• Terug naar werk (betaald/onbetaald)
• Vervoerstraining

Emoties en gedrag
De bouwsteen Emoties en gedrag bestaat uit de modules:
• Zingeving
• Grip op realiteit
• Psycho-educatie

Beweging
De bouwsteen Beweging bestaat uit de module:
• Gezond leven en bewegen
 

Communicatie
De bouwsteen Communicatie bestaat uit de modules:
• Persoonlijke expressie
• Netwerk onderhouden en vergroten
• Sociale vaardigheidstraining
• Communicatieve vaardigheden
 

Energie
De bouwsteen Energie bestaat uit de module:
• Grip op dagstructuur en daginvulling
 

Print deze pagina