De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Bouwen aan kwaliteit van leven

 • Volg ons:

De ziekte van Huntington heeft een grote impact op uw leven en op dat van uw partner en/of naasten. De ziekte heeft effect op alle aspecten van het leven: werken, wonen, vrije tijdsbesteding, relaties, zingeving, welzijn en gezondheid. Binnen de ondersteuning van De Noorderbrug wordt aandacht besteed aan al deze domeinen. Doel is het leren omgaan met uw beperkingen, het verwerken van verlies en accepteren van veranderingen en het vinden van de juiste balans op alle gebieden.

In het kort

De begeleiding en behandeling van De Noorderbrug richt zich op de gebieden waar cliënten en hun netwerk vaak problemen ervaren: Denken en doen, Emoties en gedrag, Energie, Beweging en Communicatie. Die gebieden noemen we de bouwstenen van onze begeleiding en behandeling. Elke bouwsteen bestaat uit een aantal modules. Bij begeleiding worden andere modules gebruikt dan bij behandeling. Hiernaast ziet u uit welke modules de bouwstenen van begeleiding bestaan.

Maatwerk en mogelijkheden

Het opstellen van een begeleidings- of behandelplan voor een cliënt is maatwerk. Samen met u bekijken de specialisten van De Noorderbrug op welke gebieden u problemen ervaart en met welke bouwstenen en modules u daaraan kunt werken. Zo ontstaat er een begeleidingstraject of zorgpad dat precies past bij uw mogelijkheden, ambities en doelen. Dit beschrijven we in het Samenwerkplan. Met de behandeling en begeleiding van onze specialisten, de ondersteuning van familie en vrienden én met uw eigen kracht, houdt u zoveel mogelijk grip op uw eigen leven. De eerste stap kunt u nu al zetten door contact op te nemen met team Klant en Advies. Deze servicedesk is er voor cliënten, familie, mantelzorgers en verwijzers. U krijgt direct antwoord op uw vraag. Bel (050) 597 38 20 of mail naar klantenadvies@noorderbrug.nl.

De bouwsteen Denken en doen bestaat uit de modules:

 • Hersengymnastiek
 • Administratieve zelfredzaamheid
 • Huishoudelijke zelfredzaamheid
 • Terug naar werk (betaald/onbetaald)
 • Vervoerstraining

De bouwsteen Emoties en gedrag bestaat uit de modules:

 • Zingeving
 • Grip op realiteit
 • Psycho-educatie

De bouwsteen Beweging bestaat uit de module:

 •  Gezond leven en bewegen

De bouwsteen Communicatie bestaat uit de modules:

 • Persoonlijke expressie
 • Netwerk onderhouden en vergroten
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Communicatieve vaardigheden
   

De bouwsteen Energie bestaat uit de module:

 • Grip op dagstructuur en daginvulling
Print deze pagina