De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Samenwerking voor mensen met Huntington

  • Volg ons:

De Noorderbrug werkt samen met andere specialisten, onder wie de Huntington Poli in Grou, de patiëntenvereniging Huntington, woonzorgcentrum De Riethorst Kloosterhoeve en het UMCG, om multidisciplinair de expertise te bundelen en zo de zorg en behandeling steeds verder te verbeteren.

In het kort

Voor de behandeling van mensen met de ziekte van Huntington werken we nauw samen met een multidisciplinair behandelteam. Het team bestaat uit:

  • Een Specialist Ouderen Geneeskunde (SOG) - is hoofdbehandelaar en als zodanig eindverantwoordelijk voor de behandeling. Daarnaast is de SOG als arts verantwoordelijk voor het medisch behandelbeleid.
  • Gedragswetenschapper – is als behandelcoördinator verantwoordelijk voor het opstellen van het behandelplan in samenwerking met de cliënt, en het monitoren van de voortgang. Daarnaast is de gedragswetenschapper verantwoordelijk voor psychologische ondersteuning en behandeling bij veranderingen in gedrag.
  • Fysiotherapeut – richt zich op de behandeling en verlichting van lichamelijke klachten.
  • Ergotherapeut – geeft behandeling in het onderhouden en ontwikkelen van vaardigheden om dagelijkse handelingen (zoals aankleden en eten) zo goed mogelijk te kunnen blijven doen.
  • Logopedist – geeft behandeling in het onderhouden van de spreekvaardigheden en het leren omgaan met - en waar mogelijk voorkomen van - verslikking.
  • Diëtist – het continu bewegen kost mensen met Huntington veel energie, daarom is het belangrijk om de voeding zoveel mogelijk af te stemmen op de behoefte van de cliënt. Daarnaast wordt er gekeken naar de samenstelling van het menu om verslikken zo veel mogelijk te voorkomen.

De specialisten uit het multidisciplinair behandelteam werken bij Expertise Behandelcentrum Zorggroep Groningen, locatie Maartenshof. Zij bieden de (neuro)revalidatie behandeling die in de dagelijkse zorg geïntegreerd wordt. 

Vanwege de minimale afstand tussen de locaties kan de samenwerking maximaal benut worden en vindt het contact tussen de specialisten makkelijk plaats. De verschillende behandelingen worden zorgvuldig op elkaar afgestemd, zodat de cliënt uiteindelijk de beste zorg krijgt.

Print deze pagina