De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Patiëntenverenigingen en -belangenorganisaties

  • Volg ons:

De Noorderbrug vindt cliënten haar belangrijkste partner in de zorg en ziet hen als medebehandelaars van hun eigen aandoening. Daarom werken we nauw samen met patiëntenorganisaties. Zij denken mee over de kwaliteit en organisatie van onze zorg. Wat verstaan patiënten onder kwaliteit van leven? Wat is hun ervaring met zorg, behandeling of begeleiding?

In het kort

Cliënten en hun betrokkenen zijn vaak aangesloten bij een patiëntenvereniging. Bijvoorbeeld om te kunnen praten met iemand die de situatie uit eigen ervaring begrijpt, om informatie uit te wisselen over een specifieke behandeling of om te lezen hoe anderen omgaan met de gevolgen van een aandoening. De Noorderbrug werkt daarom samen met patiëntenverenigingen om kennis uit te wisselen, contacten met lotgenoten te ondersteunen en de dienstverlening te verbeteren. Voor cliënten is het fijn om een plek te hebben waar ze vragen kunnen stellen en hun ervaringen kunnen delen met lotgenoten. De Noorderbrug erkent de belangrijke positie van patiëntenverenigingen en hecht waarde aan de ondersteuning en de ontwikkeling van deze partijen. Het onderzoek naar de opzet van Hersenletselcentra is een mooi voorbeeld van samenwerking met patiëntenverenigingen.

Van advies tot ondersteuning

Onze samenwerking met patiëntenorganisaties is divers. Niet alleen leren wij van patiëntenorganisaties, omgekeerd leren zij van onze specialisten. Soms is er ook financiële ondersteuning, vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid.


Afasie Vereniging Nederland (AVN)

Den Heuvel 62
6881 VE Velp

Telefoon: 026 - 3 512 512 (10.00 – 15.00 uur)

E-mail: avn@afasie.nl
Website: www.afasie.nl

Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO)

Churchilllaan 11(8e verdieping)
3527 GV Utrecht

Telefoon: 033-4654343

E-mail: info@ango.nl
Website: www.ango.nl

Chronisch zieken en gehandicaptenraad (Iederin)

Churchilllaan 11 - 1e etage
3527 GV Utrecht

Telefoon: 030 - 72 00 000

E-mail: post@iederin.nl
Website: www.iederin.nl
 

Dovenschap: belangenorganisatie

Postbus 197
3990 DD Houten

Telefoon: 030 - 29 70 800

E-mail: info@dovenschap.nl
Website: www.dovenschap.nl

Epilepsie Vereniging Nederland

Postbus 8105
6710 AC Ede

Telefoon: 0318 - 62 27 72

E-mail: info@epilepsievereniging.nl
Website: www.epilepsievereniging.nl
 

FODOK: Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen

Postbus 354
3990 GD Houten

Telefoon: 030 - 29 00 360

E-mail:info@fodok.nl
Website: www.fodok.nl

Hartstichting

Prinses Catharina-Amaliastraat 10
2496 XD Den Haag

Telefoon: 070 - 315 55 55 (maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur)

Website: www.hartstichting.nl

Hersenstichting Nederland

Postbus 191
2501 CD Den Haag

Telefoon: 070 - 360 48 16
Patiëntenvoorlichting: 9.30 tot 13.00 uur

Website: www.hersenstichting.nl

Nederlandse CVA-vereniging

Postbus 60097
6800 JB Arnhem

Telefoon: 088 – 38 38 300 (werkdagen 10.00 - 12.00 uur)

E-mail: secretariaat@cva-vereniging.nl
Website: www.cva-vereniging.nl

Nederlandse Meningitis Stichting

Duizendschoonstraat 9
3333 GR Zwijndrecht

Telefoon: 035 - 58 80 072
24 uur bereikbaar (buiten kantooruren alleen voor spoedgevallen)

E-mail: info@meningitis-stichting.nl
Website: www.meningitis-stichting.nl

Nederlandse Stichting voor Autisme (NVA)

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Informatie en Advieslijn: 0900 - 28 84 763 
Hoofdkantoor: 030 - 22 99 800

E-mail: info@autisme.nl
Website: www.autisme.nl

Oorakel Adviescentrum voor doven en slechthorenden

Telefoon: 070 3848308

E-mail: info@oorakel.nl
Website: www.oorakel.nl

 

Patiëntenfederatie NPCF

Van Dommelenhuis
Churchilllaan 11, 6e etage
3527 GV Utrecht

Telefoon: 030 - 29 70 303

E-mail: npcf@npcf.nl
Website: www.npcf.nl

Stichting Plotsdoven en Laatdoven

Randhoeve 221
3995 GA Houten

Telefoon & Teksttelefoon: 030 - 695 8719

E-mail: info@stichtingplotsdoven.nl
Website: www.stichtingplotsdoven.nl

Stichting Samenwerkende Hersenletsel Verenigingen (SHV)

Den Heuvel 62
6881 VE Velp

Telefoon: 026 – 3 512 512

E-mail: info@hersenletsel.nl
Website: www.hersenletsel.nl

Vereniging Cerebraal

Palestrinastraat 1b, 3533 EH Utrecht
Telefoon: 030 – 296 65 75 (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 9.00 – 13.30 uur)

E-mail: secr@cerebraal.nl
Website: www.cerebraal.nl

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

Oudlaan 4
3515 GA Utrecht

Telefoon: 030-273 93 00

E-mail: info@vgn.nl
Website: www.vgn.nl

Vereniging van Huntington

Laan van Meerdervoort 51D
2517 AE Den Haag

Telefoon: 070 314 88 88

E-mail: info@huntington.nl
Website: www.huntington.nl

Vereniging Spierziekten Nederland

Luitenant Generaal van Heutszlaan 6
3743 JN Baarn

Telefoon: 035 548 04 80

E-mail: mail@spierziekten.nl
Website: www.spierziekte.nl

Vereniging van mensen met een lichamelijke handicap (BOSK)

Churchilllaan 11, 8e verdieping
3527 GV Utrecht

Telefoon: 030 - 245 90 90

E-mail: info@bosk.nl
Website: www.bosk.nl

Zorgbelang Drenthe

Annerweg 30
9471 KV Zuidlaren

Telefoon: 050 72 71 500

E-mail: info@zorgbelang-drenthe.nl
Website: www.zorgbelang-drenthe.nl

Zorgbelang Fryslân

Harlingertrekweg 53
8913 HR Leeuwarden

Telefoon: 058 - 215 92 22

E-mail: info@zorgbelang-fryslan.nl 
Website: www.zorgbelang-fryslan.nl  

 

Zorgbelang Groningen

Hoendiep 95
9718 TE Groningen

Telefoon: 050 - 571 39 99

E-mail: info@zorgbelang-groningen.nl
Website: www.zorgbelang-groningen.nl

 

Print deze pagina