De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Bezoek aan cliënten onder voorwaarden opstarten

 • Volg ons:

08.05.2020

Donderdag 19 maart sloot De Noorderbrug haar deuren voor bezoek. Dit om de verspreiding van het Coronavirus verder in te dammen. We zien dat deze maatregel veel impact heeft op het welzijn van onze cliënten en hun familie. We zetten nu stappen om ontmoeting vanaf de week van 11 mei onder voorwaarden mogelijk te maken.

Inmiddels wordt steeds duidelijker dat het onder controle krijgen van het Coronavirus een kwestie van de lange adem zal zijn. Een te lange periode om onze cliënten volledig te blijven afzonderen van de buitenwereld. Stap voor stap kijken we naar welke mogelijkheden er zijn om ontmoetingen mogelijk te maken. We starten daarbij in de week van maandag 11 mei met het onder voorwaarden toestaan van bezoek op onze woonlocaties.

Veiligheid is het uitgangspunt

Bij het creëren van mogelijkheden voor ontmoeting is de veiligheid van cliënten, medewerkers en bezoekers het uitgangspunt. Daartoe hebben we de volgende algemene voorwaarden opgesteld:

 • De RIVM-richtlijnen blijven leidend.
 • Bezoekers volgen de aanwijzingen van personeel van De Noorderbrug op.
 • Bezoekers komen met 1 persoon tegelijk.
 • Bezoekers houden altijd minimaal 1,5 meter afstand.
 • Bezoekers nemen de hygiënemaatregelen in acht.
 • Bezoekers komen alleen op een afgesproken tijdstip (bezoek alleen op afspraak).
 • Bezoekers komen alleen in de voor bezoek aangewezen locatie.
 • Tijdens het bezoek wordt geen eten of drinken genuttigd.
 • Bezoekers kunnen geen gebruik maken van het toilet bij De Noorderbrug.
 • Bezoekers komen alleen als ze de afgelopen 14 dagen geen ziekteverschijnselen hebben gehad zoals koorts, hoesten en/of verkoudheid.

Maatwerk per locatie

Onze woonlocaties zijn verschillend als het gaat om grootte, van elkaar te scheiden afdelingen en kwetsbaarheid van de cliënten die er wonen. Dat betekent dat er per locatie verschillende (on)mogelijkheden zijn en afspraken worden gemaakt. Familie van onze cliënten kan contact opnemen met hun vaste contactpersoon bij De Noorderbrug om de voorwaarden voor bezoek door te nemen en desgewenst een afspraak in te plannen.

Alleen samen sterk

De strijd tegen het Coronavirus is alleen vol te houden als we het samen doen! Naast fysiek op bezoek gaan, blijft het belangrijk om op andere manieren contact te zoeken. Denk daarbij aan digitale contactmogelijkheden of het sturen van een brief of kaart.

Print deze pagina