De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

CVA Zorgketen Leeuwarden scoort op samenwerking en scholing

  • Volg ons:

06.11.2017

De CVA-zorgketen Leeuwarden doet het goed op onderlinge samenwerking en scholing. Dat zijn uitkomsten uit de Ketenvisitatie die in juni is afgenomen. De CVA-zorgketen Leeuwarden is de eerste CVA zorgketen in Nederland die op deze nieuwe manier is gevisiteerd. Het resultaat van de Ketenvisitatie was een rapport met de ‘parels’ (c.q. best practises) van de keten en een ketenbreed advies met aanbevelingen voor verbeteringen. Op 31 oktober ontving de CVA Zorgketen Leeuwarden uit handen van Joke Boomgaard, bestuurslid Kennisnetwerk CVA, het beeldje behorende bij de Ketenvisitatie die in juni is afgenomen.

In het kort

Parels
Tijdens de Ketenvisitatie wordt gekeken naar de samenwerking in de keten, overgangen in de zorg die de patiënt doorloopt, sturen op kwaliteit van zorg in de keten en de parels in ketensamenwerking. Tijdens de visitatie werden de volgende parels van de CVA Zorgketen Leeuwarden benoemd:

  • De “Ketentocht” waarin zorgverleners structureel bij elkaar in de keuken kijken.
  • Transparante financieringsafspraken.
  • Contractueel vastgelegde scholing van de thuiszorgmedewerkers en fysiotherapeuten uit de eerste lijn.
  • Het verbeterklimaat bij de professionals.
  • Uitgebreide ketenregistratie waardoor er veel input is om de keten te besturen.

Optimale afstemming van zorg
'We vinden het fijn dat de samenwerking van alle partners in de zorgketen goed wordt gewaardeerd,'' zegt Mario Pietersma, coördinator van de CVA-zorgketen Leeuwarden. 'De "ketentocht" is daar een goed voorbeeld van. Een patiënt met een CVA ('beroerte') krijgt te maken met heel veel verschillende zorgverleners: van spoedeisende hulp tot thuiszorg, revalidatie  of verpleeghuis. Het is belangrijk dat alle zorg optimaal op elkaar aansluit.'

CVA zorgketen Leeuwarden
CVA Zorgketen Leeuwarden is een samenwerkingsverband van verschillende instellingen in Leeuwarden, die betrokken zijn bij de zorg voor mensen die een beroerte (CVA) hebben gehad. Medisch Centrum Leeuwarden is een van deze keteninstellingen. Het MCL is binnen de keten verantwoordelijk voor de spoedeisende hulp, diagnostiek en acute zorg tijdens en na een CVA.

Naast het beeldje ontvingen alle gevisiteerde instellingen (Noorderbreedte Revalidatie, Revalidatie Friesland, Thuiszorg Het Friese Land en De Noorderbrug) van de keten een kwaliteitscertificaat van het Kennisnetwerk CVA NL.

Bron: MCL.nl

Uitreiking kwaliteitscertificaat Uitreiking kwaliteitscertificaat

Print deze pagina