De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Dagbesteding onder voorwaarden opstarten

  • Volg ons:

15.05.2020

De afgelopen weken zijn in verband met het Coronavirus de dagbestedingslocaties van De Noorderbrug gesloten geweest. Dat betekent dat zowel de cliënten die bij ons wonen als de cliënten die een eigen woning hebben, geen dagbesteding konden volgen. Een maatregel die veel impact heeft op de dagelijkse structuur en het welzijn van onze cliënten. Vanaf 18 mei gaan we stap voor stap en onder voorwaarden de dagbestedingslocaties weer openen.

Het Coronavirus houdt ons al een aantal weken bezig en dat zal naar verwachting ook nog wel even zo blijven. In navolging van de versoepeling van de landelijke maatregelen, neemt ook De Noorderbrug stapjes in de versoepeling. Elke stap wordt nauwlettend gemonitord en geëvalueerd. Deze week is onder voorwaarden bezoek op onze woonlocaties gestart. Vanaf volgende week starten we op aangepaste wijze met onze dagbestedingslocaties.

Veiligheid is het uitgangspunt

Bij het creëren van mogelijkheden voor dagbesteding is de veiligheid van cliënten en medewerkers het uitgangspunt. Daartoe hebben we de volgende algemene voorwaarden voor de dagbesteding opgesteld:

  • De RIVM-richtlijnen blijven leidend.
  • Medewerkers en cliënten houden de hygiënemaatregelen in acht.
  • Er wordt gewerkt in kleine groepen, zodat cliënten minimaal 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.
  • Cliënten komen alleen op toegewezen dagen naar de dagbesteding.
  • Cliënten die bij ons wonen en cliënten die niet bij ons wonen komen in van elkaar gescheiden groepen. Hetzelfde geldt voor de medewerkers die de groepen begeleiden.
  • Tussen de wisseling van groepen wordt de dagbestedingsruimte zorgvuldig schoongemaakt.
  • Cliënten met ziekteverschijnselen zoals koorts, hoesten en/of verkoudheid komen niet naar de dagbesteding.

Maatwerk per locatie

Onze dagbestedingslocaties zijn verschillend als het gaat om grootte. Ook de kwetsbaarheid van cliënten die er komen en de mogelijkheden van vervoer verschillen per locatie. Dat betekent ook dat de details met betrekking tot de openstelling per locatie en per cliënt kunnen verschillen. Cliënten worden door hun contactpersoon geïnformeerd als ze weer (gedeeltelijk) kunnen komen over de specifieke afspraken. Dagbesteding op externe werklocaties starten we in deze fase nog niet op.

Alleen samen sterk

De strijd tegen het Coronavirus is alleen vol te houden als we het samen doen! We hopen met deze stapsgewijze aanpak op een veilige manier een bijdrage te leveren aan een waardevol bestaan voor onze cliënten.

Print deze pagina