De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

De Noorderbrug en ’s Heeren Loo stap verder in overnametraject

  • Volg ons:

06.02.2020

De raden van bestuur van ’s Heeren Loo en De Noorderbrug hebben in augustus vorig jaar besloten tot een verkenning van een vergaande samenwerking. In de afgelopen maanden is gebleken dat er bij beide organisaties voldoende aanknopingspunten zijn voor een overname van De Noorderbrug door ’s Heeren Loo. Een korte update over de laatste stand van zaken.

Bij De Noorderbrug hebben de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad in januari positief geadviseerd over een overname door ’s Heeren Loo. Ook bij ’s Heeren Loo hebben de Centrale Cliëntenraad en de Centrale Ondernemingsraad in januari positief geadviseerd. De beide Raden van Toezicht hadden al in een eerder stadium hun goedkeuring verleend. De volgende stap is de toetsingsprocedure door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en daarna de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De NZa houdt toezicht op zorgaanbieders, zodat er voor iedereen in Nederland op tijd goede en betaalbare zorg beschikbaar is. De ACM is een onafhankelijk toezichthouder die bij een fusie of overname de gevolgen voor de concurrentie onderzoekt Dit gehele traject is een kwestie van maanden, dat naar verwachting uiterlijk 1 juli 2020 klaar is. Pas daarna wordt duidelijk of de overname door kan gaan. Een concrete datum kan daar nu nog niet aan worden verbonden.

Ondertekening bij de Noorderbrug door Voorzitter Raad van Toezicht Klaas Evert Engelse en Raad van Bestuur Jeltje Schraverus Ondertekening bij de Noorderbrug door Voorzitter Raad van Toezicht Klaas Evert Engelse en Raad van Bestuur Jeltje Schraverus

Print deze pagina