De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

De Noorderbrug kiest andere koers voor toekomst

  • Volg ons:

25.04.2019

De Noorderbrug is zich aan het oriënteren op strategische samenwerking waarbij overname van de gehele organisatie het uitgangspunt is. De financiële situatie bij de Noorderburg is inmiddels gestroomlijnd en dat geeft rust en ruimte voor bezinning op de toekomst. Een toekomst met goede kwaliteit van zorg voor cliënten, goed werkgeverschap voor medewerkers en voldoende mogelijkheden om te investeren. Die toekomst denkt De Noorderbrug het best te kunnen waarborgen door op zoek te gaan naar een sterke zorgorganisatie die de Noorderbrug als geheel kan overnemen.

Medio  2018 werd bekend dat er binnen De Noorderbrug een financieel tekort was ontstaan. Gesprekken met de bank en de zorgkantoren, de stijging van de landelijke zorgtarieven en de inzet van alle medewerkers hebben ervoor gezorgd dat De Noorderbrug op dit moment weer zwarte cijfers schrijft. De Raad van Bestuur acht het echter van groot belang dat ook in de toekomst er voldoende ruimte is om noodzakelijke investeringen te kunnen doen in de ontwikkeling van zorg en dagbesteding voor cliënten, de opleiding en ontwikkeling van medewerkers en in het onderhoud van de gebouwen. Deze investeringen zijn nodig om ook in de toekomst continuïteit, goede kwaliteit van zorg voor cliënten en goed werkgeverschap voor medewerkers te kunnen bieden.

De toekomst van de Noorderbrug

De afgelopen tijd hebben de Raad van Bestuur en het Managementteam op verschillende manieren goed naar De Noorderbrug gekeken. Dat heeft geleid tot het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur om De Noorderbrug als gehele organisatie te laten overnemen. Er zijn verschillende zorgorganisaties serieus geïnteresseerd. De komende tijd wordt verder onderzocht welke overnamepartner het beste aansluit op de waarden, uitgangspunten en doelgroepen van De Noorderbrug.

Samen vooruit!

De Raad van Toezicht steunt deze koers. Een extern bureau begeleidt het proces. Natuurlijk zijn ook de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad nauw betrokken en brengen zij advies uit. De Noorderbrug gaat voor een goede toekomst voor haar cliënten en medewerkers!

Print deze pagina