De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

De Noorderbrug mede-winnaar NPGZ Stimuleringsprijs 2018!

  • Volg ons:

21.06.2018

Op woensdag 20 juni reikte het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg (NPGZ) haar jaarlijkse prijs van €10.000 uit voor een goed idee, project of plan dat bijdraagt aan een verbetering in de kwaliteit van bestaan in het leven van mensen met een beperking. Gedragswetenschapper Martine Buist-Bouwman schreef namens De Noorderbrug een voorstel over Virtual Reality (VR) en diende dit in. De jury kwam dit jaar tot een uniek, maar wel unaniem oordeel. Uit de acht aanmeldingen koos zij één hoofdwinnaar en twee medewinnaars. Hiermee zijn wij mede-winnaar geworden van de NPGZ-prijs 2018!

Het voorstel is gebaseerd op het feit dat pijn een samenspel is tussen lichaam, gedrag, emoties en gedachten. Traditioneel heeft pijnbestrijding zijn uitwerking op lichaam en gedrag. Met Virtual reality hebben we de mogelijkheid om emoties en gedachten te beïnvloeden door een levensechte ervaring door een VR-bril, waarin iemand lijkt te zwemmen met dolfijnen.. We verwachten dat de pijn hierdoor zowel op korte als langere termijn afneemt en daardoor het welzijn toeneemt. In de toekomst kunnen we ook kijken wat de mogelijkheden zijn van VR voor het aanleren van (sociale) vaardigheden van cliënten, psycho-educatie aan naasten en training aan medewerkers.

De jury oordeelt dat aandacht voor welbevinden een belangrijk aspect in zorg- en hulpverlening is. Daarom waardeert zij dit initiatief waarbij de kans op positieve effecten voor een brede doelgroep groot is en in belangrijke mate bijdraagt aan verandering in pijnbeleving (minder pijn ervaren) bij behandelingen die onvermijdbaar zijn.

Hoofdwinnaar Alliade Zorggroep/Reik en medewinnaar Koninklijke Visio
De hoofdwinnaar is Alliade Zorggroep/Reik met hun voorstel ‘Ontregel!’. ‘Ontregel!’ is een bordspel dat ontwikkeld wordt om inzicht te krijgen in de actualiteit van regels op een bepaalde locatie. Is de regel nog van toepassing, kan hij afgeschaft worden of omgezet worden in een afspraak. Het spel is in te zetten binnen elke doelgroep maar met name bij mensen met een licht verstandelijke beperking wordt een grote meerwaarde verwacht.

Wil je hierover meer lezen? Ga dan naar: www.npgz.nl.

Print deze pagina