De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

De Noorderbrug versoepelt Coronamaatregelen

  • Volg ons:

15.06.2020

Het lijkt de goede kant op te gaan met het terugdringen van het Coronavirus (Covid-19). Nederland versoepelt stap voor stap de maatregelen. Daarom kan De Noorderbrug ook een aantal maatregelen versoepelen. Dit gebeurt in kleine stapjes en onder begeleiding. Bij elke versoepeling houden we de veiligheid van onze cliënten, bezoekers en medewerkers goed in de gaten. Onderstaande versoepeling gaat in vanaf maandag 15 juni.

Bezoek

Sinds de week van 11 mei is het onder voorwaarden mogelijk om op bezoek te komen. Dat bezoek vond tot nu toe plaats in een daarvoor aangewezen ruimte. Vanaf 15 juni is het ook weer mogelijk om op bezoek te gaan in het eigen appartement van onze cliënten. Een aantal voorwaarden blijft bestaan. Zo moet de 1,5 meter afstand blijven bestaan en vindt bezoek alleen op afspraak plaats.

Naar buiten

Onze cliënten mochten de afgelopen weken de woonlocatie niet verlaten. Vanaf 15 juni mogen onze cliënten, in eerste instantie onder begeleiding, weer naar buiten voor een wandeling. Onder begeleiding leren onze cliënten hoe de samenleving is veranderd en wat dat voor hen betekent.

Logeren

Vanaf 15 juni wordt het voor onze cliënten weer mogelijk om te gaan logeren bij familie of vrienden. We maken samen afspraken onder welke voorwaarden dat kan. Uiteraard wordt er niet gelogeerd als de cliënt of iemand op het logeeradres klachten heeft die kunnen duiden op het Coronavirus.

Effecten monitoren

Het is onduidelijk hoe het Coronavirus zich de komende tijd gaat ontwikkelingen. Elke keer dat er sprake is van een versoepeling, monitoren we de effecten daarvan. Mocht het aantal besmettingen toenemen, dan kan het zijn dat we weer extra maatregelen moeten nemen.

Duur maatregelen

De verwachting is dat bovenstaande maatregelen voor langere tijd blijven gelden. Tot wanneer precies is nog niet duidelijk. Daarnaast kan het zo zijn dat maatregelen per cliënt en per locatie kunnen verschillen. Daar waar mogelijk leveren we maatwerk. Het waarborgen van de gezondheid van de cliënt is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Print deze pagina