De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Gevolgen landelijke Corona maatregelen voor De Noorderbrug

 • Volg ons:

16.03.2020

Donderdag 12 maart en zondag 15 maart heeft het kabinet extra maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het Coronavirus verder in te dammen. Die maatregelen hebben ook gevolgen voor De Noorderbrug. Lees verder om te weten wat die gevolgen voor verschillende doelgroepen zijn. Alle maatregelen blijven vooralsnog tot en met 6 april van kracht.

Algemene maatregelen

 • Hanteer de hygiënemaatregelen:
  • Regelmatig handen wassen
  • Niesen in de elleboog
  • Papieren zakdoekjes gebruiken
  • Geen handen schudden
 • Alertheid op symptomen van Covid-19.

Wooncliënten

Cliënten die dagbesteding volgen op dezelfde locatie als waar ze wonen (dus binnen gecombineerde woon/talentcentra), kunnen de dagbesteding blijven volgen. Bij ons wonende cliënten gaan vanaf woensdag 18 maart tot en met 6 april niet meer naar externe werkplekken of externe talentencentra. Dit omdat het vervoer van cliënten extra risico’s met zich meebrengt.

Thuiswonende cliënten

Voor cliënten die NIET bij ons wonen geldt dat we ze vanaf woensdag 18 maart tot en met 6 april niet naar de talentencentra laten komen. En ook niet naar een externe werkgever gaan.

Ook voor Hersenz cliënten geldt dat we ze tussen woensdag 18 maart en 6 april niet voor (groeps)behandeling naar onze locaties laten komen.

Bezoek

Het kabinet stelt dat bezoeken aan ouderen en personen met een afgenomen weerstand moeten worden beperkt. In aansluiting hierop vragen we verwanten om kritisch te bekijken of bezoek aan cliënten verstandig is. Bij voorkeur maximaal één bezoeker per keer en beperk het bezoek tot een kleine kring.

Meer informatie

Heeft u vragen over het coronavirus, kijk dan op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Print deze pagina