De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Hersenz, een behandelprogramma voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel

  • Volg ons:

10.05.2014

De Noorderbrug werkt samen met Revalidatie Friesland en de ziekenhuizen in Friesland om het behandelprogramma Hersenz eind mei van start te laten gaan.
Hersenz is een initiatief van zes organisaties: De Noorderbrug, Heliomare, InteraktContour, Middin, SGL en SWZ. Zij zijn specialist op het gebied van Niet-Aangeboren Hersenletsel en willen de expertise op dit vakgebied stimuleren door kennis te delen en wetenschappelijk onderzoek op te zetten om evidence based behandelprogramma’s in de chronische fase te ontwikkelen.

In het kort

Hersenz is een behandelprogramma voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel dat aansluit op de revalidatiefase of een ziekenhuisopname. Het is een integraal en samenhangend programma,gericht op alle levensdomeinen, waar de cliënt, zijn familie en netwerk in betrokken zijn. Hersenz is opgebouwd uit behandeling in kleine groepen, individuele behandeling thuis, met aandacht voor cognitieve, emotionele en fysieke aspecten. Het traject wordt op maat ingericht, op basis van de vraag en de motivatie van de cliënt en zijn naasten en het professionele oordeel van de behandelaars. Bij uitstroom krijgt de cliënt advies over de minimaal noodzakelijke ondersteuning om het bereikte niveau in het dagelijks leven te handhaven.

Deskundig en in landelijke samenwerking

De Hersenz-behandelaars zijn deskundig op het gebied van Niet-Aangeboren Hersenletsel en zijn geschoold in de specifieke onderdelen van het behandeltraject. Behandelaars in het hele land hebben daardoor dezelfde kennis en werken op dezelfde manier. Dat zorgt voor kwaliteit. Het effect van het behandeltraject wordt de komende jaren wetenschappelijk onderzocht door de Universiteit van Maastricht.

Marianne van der Harten, bestuurder van De Noorderbrug:

“We willen in een eerder stadium met mensen in contact komen om te voorkomen dat ze lang moeten zoeken en ondertussen steeds meer problemen krijgen. Daarmee kunnen we zwaardere ellende voorkomen. Wat ons betreft komen we al vroegtijdig in contact met de getroffene of zijn familie, nog voordat de cliënt uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum ontslagen wordt. Hersenz moet vanzelfsprekend worden.”

Wilt u meer weten?

Voor het behandelaanbod van Hersenz en meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met De Noorderbrug, Klant en Advies, 050-597 38 00 of een kijkje nemen op www.hersenz.nl

Meer weten over Hersenz?
  • Voor al uw vragen kunt u bellen of mailen met team Klant en Advies van De Noorderbrug. Wilt u in contact komen met een van onze medewerkers?  Bel dan (050) 597 38 20 of laat een bericht achter via onderstaand contactformulier.

Print deze pagina