De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Update: Noorderbrug sluit woonlocaties voor bezoek

  • Volg ons:

22.04.2020

Update 22 april: Alle onderstaande maatregelen blijven op advies van het kabinet tot en met 20 mei van kracht.

Donderdag 19 maart heeft het kabinet extra maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het Coronavirus verder in te dammen. De deuren van alle instellingen worden per direct gesloten voor alle bezoek, om deze kwetsbare groep te beschermen tegen het virus. Daarom zien we ons genoodzaakt om deze maatregel ook in de volle breedte bij De Noorderbrug door te voeren. Onderstaande maatregelen blijven tenminste tot en met 6 april van kracht.

Geen risico's nemen

Jeltje Schraverus, interim bestuurder: “Ik vind dit een hartverscheurend besluit. Het druist in tegen mijn gevoel, maar ik zie geen andere mogelijkheid. Tot nu toe is het ons gelukt het Coronavirus buiten de deur te houden. Ik voel mij verplicht er alles aan te doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt om dat zo te houden. Dat betekent dat ik met pijn in mijn hart besluit dat alle cliënten op de woonlocaties blijven en er geen bezoek meer op de woonlocaties binnen komt. Ons uitgangspunt is dat iedereen zelf zoveel mogelijk regie heeft, maar in tijden van crisis kunnen en mogen we geen risico’s nemen. We moeten nu in het belang van onze cliënten èn onze medewerkers drastische maatregelen nemen.”

Begeleiding en behandeling thuis wonende cliënten

Cliënten die thuis individuele begeleiding krijgen van De Noorderbrug worden niet langer thuis bezocht. Dat geldt ook voor cliënten die het behandelprogramma van Hersenz volgen. Behandelaren en begeleiders kijken samen met de cliënten naar digitale vormen van contact.

Dagbesteding

Eerder is al besloten dat bij De Noorderbrug wonende cliënten niet meer naar externe werkplekken of externe talentencentra. Dit omdat het vervoer van cliënten extra risico’s met zich meebrengt.

Wat kunt u doen?

Onze cliënten gaan de sociale contacten de komende periode zeker missen. Kent u onze cliënten, zoek dan vooral telefonisch, per mail, social media of per post contact. Ook als u onze cliënten niet kent, kunt u hen door bijvoorbeeld een kaartje door de brievenbus altijd een hart onder de riem steken. Klik hier voor de adressen van onze woonlocaties.

Print deze pagina