De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Besturingsfilosofie

  • Volg ons:

De besturingsfilosofie is gebaseerd op de missie, visie en kernwaarden. Hierin staat de respectvolle dialoog centraal. De missie van De Noorderbrug luidt ‘Ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten’ en is gericht op cliënten, hun familie en sociale netwerk. Uitgangspunt daarbij is dat mensen verantwoordelijkheid nemen en richting geven aan hun leven. Ontdekken wat je meer, anders kunt, daarin gewaardeerd worden door je omgeving en zelf sturing geven aan dat proces: dat geeft kwaliteit van leven. Eigen regie, eigen kracht en het beste uit jezelf halen in contact met de ander.

In het kort

Missie, visie en kernwaarden

De missie legt de basis voor de visie op specialistische zorg, behandeling en begeleiding, samengevat in de kernwaarden: ‘Maatwerk en mogelijkheden, ondersteuning in meedoen, respectvolle dialoog, zorg met kwaliteit, professionele samenwerking’. De Noorderbrug wil cliënten en hun familie ondersteunen hun leven in te richten naar hun mogelijkheden en wensen. Daar waar iemand (tijdelijk) niet zelf de regie kan voeren, wordt deze overgenomen met als doel het versterken van eigen mogelijkheden om de regie stapsgewijs zelf te leren voeren voor zover als mogelijk. Om te ontdekken wat iemand zelf kan en waar hulp nodig is, wordt op professionele wijze een respectvolle dialoog gevoerd. Ontmoeten, contact maken, verkennen en uitvragen en de ander goed verstaan, geduldig en respectvol zijn, zijn de professionele standaarden die medewerkers hanteren. Het ontwikkelen van eigen mogelijkheden gebeurt integraal op het gebied van wonen, werken, welzijn, gezond leven en vrije tijd.

Medewerkers zijn mensenkenners

Medewerkers van De Noorderbrug zijn er vanuit hun expertise op gericht om mogelijkheden van mensen integraal op alle levensdomeinen te activeren en hen te ondersteunen om hun sociale omgeving hierbij optimaal te benutten.

Medewerkers van De Noorderbrug zijn mensenkenners en daar zijn ze trots op. Zij zijn geschoold en gespecialiseerd in het omgaan met de gevolgen van hersenletsel, chronische ziekten, lichamelijke handicaps en doofheid met complexe problematiek Een mensenkenner is vanuit vakmanschap in staat om de ander te verstaan en te begrijpen. Een mensenkenner erkent de ander in zijn talenten, mogelijkheden en uniciteit en weet hoe hij het beste kan faciliteren en stimuleren. Hij weet als geen ander hoe belangrijk het voor iemand is om zelf te bepalen waar mogelijk en te ondersteunen waar nodig.

Een mensenkenner is een specialist en een professional. Hij gebruikt zijn intuïtie, maar beschikt vooral over expertise en ervaring, door opleiding en intervisie.

Een mensenkenner heeft oog en oor voor de ander, zijn geschiedenis en zijn sociale netwerk. Hij gaat actief een dialoog aan en kan de ander op methodische wijze een stap verder helpen in het ontwikkelen van zijn kwaliteiten, op alle levensdomeinen.

Print deze pagina