De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Een aanvraag doen bij Helpernoord

  • Volg ons:

Helpernoord is een steunfonds voor cliënten bij De Noorderbrug. Met de professionele ondersteuning van De Noorderbrug werken cliënten aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. Helpernoord wil daaraan bijdragen door cliënten financieel te ondersteunen. Zo kunnen cliënten onder bepaalde voorwaarden een steuntje in de rug krijgen van Helpernoord, bijvoorbeeld bij de aanschaf van een laptop of de inrichting van een eigen woning.

In het kort

Hoe werkt Helpernoord

Cliënten kunnen op verschillende manieren een aanvraag doen bij Helpernoord. Er zijn drie soorten aanvragen:

  1. Individuele aanvraag: de cliënt doet een aanvraag voor iets wat hij zelf nodig heeft
  2. Gestapelde aanvraag: een gezamenlijke aanvraag van meerdere cliënten voor iets wat zij samen nodig hebben.
  3. Bijzondere aanvraag: een aanvraag die niet binnen categorie 1 en 2 valt, maar die wel past bij de uitgangspunten van Helpernoord voor het doen van een aanvraag.

Een aanvraag doen

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van Helpernoord kunt u het aanvraagformulier invullen. Het formulier legt u door middel van een eenvoudig stappenplan uit hoe u een aanvraag kunt doen.

Wat gebeurt er als u de aanvraag heeft gedaan

Het is belangrijk dat uw aanvraag compleet is en u alle onderdelen van het aanvraagformulier hebt ingevuld. Soms vraagt Helpernoord u om nog meer informatie. Als alle informatie compleet is gaat de aanvraag naar het bestuur van Helpernoord. Die neemt binnen een week een beslissing.

Ja, u krijgt een bijdrage
Als de aanvraag toegekend wordt krijgt u een brief waar dit in staat. In de brief staat ook hoeveel geld u krijgt. Daarna wordt het geld zo snel mogelijk naar u overgemaakt.

Nee, u krijgt geen bijdrage
Als de aanvraag afgewezen wordt krijgt u een brief waar dit in staat. In de brief staat ook waarom niet. Uw contactpersoon van De Noorderbrug kan hier samen met u naar kijken.

Voorwaarden aanvraag

Een aanvraag moet altijd voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De aanvraag past bij het beleid van Helpernoord
  • Bij een individuele aanvraag: de cliënt heeft nog niet eerder een individuele aanvraag gedaan bij Helpernoord die is toegekend
  • Bij een gestapelde aanvraag: iedere deelnemende cliënt aan de gestapelde aanvraag heeft nog niet eerder een gestapelde aanvraag gedaan bij Helpernoord die is toegekend
  • De aanvrager heeft gedaan wat zelf gedaan moet worden
  • De aanvraag is compleet en de aanvraagprocedure is gevolgd 

De aanvrager heeft gedaan wat zelf gedaan moet worden
Helpernoord wil graag dat aanvrager(s) eerst zelf proberen om op andere manieren een financiële bijdrage te verkrijgen. De bijdrage van Helpernoord is de laatste mogelijkheid wanneer de cliënt niet op andere manieren een steuntje in de rug heeft kunnen krijgen.

Maximaal bedrag financiële bijdrage
Elke individuele cliënt kan een aanvraag doen tot een bedrag van maximaal € 750,-. Voor een gestapelde aanvraag geldt het maximale bedrag van € 750,- keer het aantal cliënten dat meedoet aan de aanvraag. Een bijzondere aanvraag wordt eerst voorgelegd aan het bestuur van Helpernoord zodat zij hierover een besluit kunnen nemen.

Hoe vaak er aangevraagd kan worden
Elke cliënt kan één keer per drie jaar een individuele aanvraag doen die, indien de aanvraag voldoet aan de uitgangspunten en voorwaarden van Helpernoord, toegekend wordt. Voor een gezamenlijke aanvraag geldt dat cliënten één keer per jaar een aanvraag kunnen doen.

Print deze pagina