De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Medezeggenschap

  • Volg ons:

Medezeggenschap van cliƫnten

Inspraak van cliënten en medewerkers past bij de besturingsstijl van De Noorderbrug waarin de dialoog centraal staat. Voor cliënten is dit vormgegeven op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De Regionale Cliëntenraad heeft een onafhankelijke, externe voorzitter, leden die bij De Noorderbrug wonen en leden die begeleiding en dagbesteding afnemen van De Noorderbrug, maar zelfstandig wonen. De Regionale Cliëntenraad stelt zich op als een kritisch klankbord voor de Regiodirectie. Sinds de overname door ’s Heeren Loo is de cliëntenraad vertegenwoordigd in de cliëntendeelraad en de deelraad van de verwanten van de Centrale Cliëntenraad van ’s Heeren Loo.

Medezeggenschap van medewerkers

’s Heeren Loo - De Noorderbrug kent een Regionale Ondernemingsraad (ROR) op basis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Een afvaardiging van de regionale ondernemingsraad is vertegenwoordig in de Centrale Ondernemingsraad (COR) van ’s Heeren Loo. De COR bestaat uit een afvaardiging vanuit alle 17 regio’s en is gesprekspartner van de Raad van Bestuur.

De ROR benadert onderwerpen vanuit medewerkerperspectief. Nu De Noorderbrug een regio is van ’s Heeren Loo is onder anderen aandacht voor de verwachtingen ten aanzien van de samenwerking. De ROR zal de integratie binnen ’s Heeren Loo nauwgezet volgen.

Contact

De Centrale Cliëntenraad
Ambtelijk Secretaris van de CCR
E: CCR@noorderbrug.nl
T: 050-5973800

Vindt u de informatie op deze pagina nuttig?

Optioneel: Licht uw beoordeling toe

Print deze pagina