Medezeggenschap

  • Volg ons:

Medezeggenschap van cliƫnten

Inspraak van cliënten en medewerkers past bij de besturingsstijl van De Noorderbrug waarin de dialoog centraal staat. Voor cliënten is dit vormgegeven op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De Centrale Cliëntenraad heeft een onafhankelijke, externe voorzitter, twee externe leden (ex-cliënten van De Noorderbrug) en zeven intramurale en extramurale cliënten. De Centrale Cliëntenraad stelt zich op als een kritisch klankbord voor de Raad van Bestuur en houdt zich momenteel vooral bezig met de transitie van de langdurige zorg en de gevolgen daarvan voor cliënten van De Noorderbrug.

Naast de Centrale Cliëntenraad (CCR) zijn er circa 40 lokale raden actief, die begeleid worden door de coaches van het interne Bureau Medezeggenschap.

Medezeggenschap van medewerkers

De Noorderbrug kent een centrale Ondernemingsraad op basis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De Ondernemingsraad legt evenals de Centrale Cliëntenraad de focus op de transitie van de langdurige zorg en benadert dit vanuit het medewerkerperspectief. Zij werken vanuit hun visie, die zij hebben samengevat onder de titel ‘Van zorgen voor naar zorgen dat’. Ondernemingsraadsleden zijn steeds aanwezig bij dialoogbijeenkomsten met medewerkers en houden goed contact met hun achterban.

Contact

De Centrale Cliëntenraad
Ambtelijk Secretaris van de CCR
E: CCR@noorderbrug.nl
T: 050-5973800

Vindt u de informatie op deze pagina nuttig?

Optioneel: Licht uw beoordeling toe

Print deze pagina