De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Missie, visie en kernwaarden: zeggen en doen

  • Volg ons:

De missie van De Noorderbrug luidt: ‘ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten’. Ontdekken wat je meer, anders kunt, daarin gewaardeerd worden door je omgeving en zelf sturing geven aan dat proces; dat geeft kwaliteit van leven. Het specialisme van De Noorderbrug is er op gericht om mogelijkheden en talenten van mensen te activeren en te (her)ontdekken. Individueel en op maat, want geen mens is hetzelfde.

In het kort

Kernwaarden

De missie legt de basis voor de visie op specialistische zorg, behandeling en begeleiding, samengevat in de kernwaarden: ‘Maatwerk en mogelijkheden, ondersteuning in meedoen, respectvolle dialoog, zorg met kwaliteit, professionele samenwerking’. Deze kernwaarden vormen de basis voor de werkwijze van De Noorderbrug. De Noorderbrug wil cliënten en hun familie ondersteunen hun leven in te richten naar hun mogelijkheden en wensen.

Professionele standaarden

De Noorderbrug ondersteunt cliënten en hun familie bij het (her)inrichten van hun leven naar hun eigen mogelijkheden en wensen. Daar waar iemand (tijdelijk) niet zelf regie kan voeren, neemt De Noorderbrug deze over. Doel is daarbij altijd het versterken van eigen mogelijkheden om zo stapsgewijs de regie zoveel mogelijk zelf te leren voeren. Om te ontdekken wat iemand zelf kan en waar hulp nodig is, voeren we een respectvolle dialoog met de cliënt en zijn of haar netwerk. Ontmoeten, contact maken, verkennen en doorvragen en de ander goed (leren) begrijpen, geduldig en respectvol zijn. Dat zijn de professionele standaarden die medewerkers van De Noorderbrug hanteren. Voor cliënten is het belangrijk gezien en gekend te worden. Pas dan kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.

Visiefilm 'Maak je dromen waar'

Print deze pagina