De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Raad van Toezicht en Raad van bestuur

  • Volg ons:

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en geeft leiding aan de regiodirecteuren. Sinds april 2020 is De Noorderbrug overgenomen door 's Heeren Loo en valt daarom ook onder de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van 's Heeren Loo.

In het kort

Op de honorering van de Raad van Toezicht is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van Toepassing. Kijk voor meer informatie over de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur op de website van 's Heeren Loo.

 

 

Print deze pagina