De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Veelgestelde vragen

  • Volg ons:

Veel gestelde vragen over aanmelden

Hoe krijg ik zorg bij De Noorderbrug?

Voor intramurale zorg, onderzoek en behandeling van De Noorderbrug heeft u een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg...

Lees meer

Wanneer betaal ik een eigen bijdrage?

Voor extramurale zorg en begeleiding betaalt u een eigen bijdrage. De bijdrage wordt berekend en vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK)....

Lees meer

Op welke grondslagen biedt De Noorderbrug ondersteuning?

De Noorderbrug biedt ondersteuning op de volgende grondslagen:   - grondslag lichamelijke handicap; - grondslag zintuiglijke handicap (auditief).  

Lees meer

Kan ik zorg ontvangen van meerdere organisaties?

Uw wensen staan voorop bij De Noorderbrug. Daarop sluit de zorg- en dienstverlening zo goed mogelijk aan. Soms is het nodig om een deel van uw zorg bij een...

Lees meer

Kan de dienstverlening van De Noorderbrug worden stopgezet?

De dienstverlening van De Noorderbrug kan door u of door De Noorderbrug worden beëindigd. Bijvoorbeeld wanneer: • De dienstverleningsovereenkomst afloopt;...

Lees meer

Veel gestelde vragen over wie betaalt wat?

Wie betaalt wat?

De Noorderbrug heeft dit kostenoverzicht gemaakt in samenspraak met de Centrale Cliëntenraad op basis van het Wlz Zorgkompas. Dit Zorgkompas is opgesteld...

Lees meer

Veel gestelde vragen (Wmo) beschikking

Wat is een (Wmo) beschikking?

Extramurale begeleiding thuis, in een talentencentrum van De Noorderbrug of logeren in een Wooncentrum van De Noorderbrug wordt betaald vanuit de Wet...

Lees meer

Hoe lang duurt het voordat mijn gemeente een (Wmo) beschikking afgeeft?

Na het gesprek met een medewerker van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bespreekt u de vervolgroute en geeft de Wmo medewerker aan op welke termijn...

Lees meer

Ik heb van mijn gemeente (Wmo) een beschikking gekregen. Wat gebeurt er nu?

U heeft van uw gemeente een Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) beschikking gekregen. Nadat u een beschikking heeft toegewezen gekregen vindt altijd een...

Lees meer

Wat is de geldigheidsduur van mijn (Wmo) beschikking?

De geldigheidsduur van uw Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) beschikking hangt af van uw persoonlijke hulpvraag en woonsituatie. In de (Wmo)...

Lees meer

Veel gestelde vragen over (Wlz) indicaties

Wat is een (Wlz) indicatie?

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling Zorg...

Lees meer

Welke (Wlz) indicaties zijn er mogelijk bij De Noorderbrug?

- Intramuraal: Functie Verblijf (inclusief begeleiding groep en individuele behandeling) - Extramuraal: Functie Kortdurend Verblijf, Verpleging (VP),...

Lees meer

Hoe lang duurt het voordat het CIZ een besluit neemt over mijn (Wlz) indicatie?

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beslist over uw aanvraag binnen zes weken nadat u de aanvraag hebt ingediend. Als u onmiddellijk zorg nodig heeft,...

Lees meer

Ik heb een (Wlz) indicatie gekregen. Wat gebeurt er nu?

U heeft van het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) een (Wlz) indicatie gekregen. Nadat het CIZ u een indicatie heeft toegewezen, vindt er een intakegesprek plaats...

Lees meer

Wat is de geldigheidsduur van mijn (Wlz) indicatie?

De geldigheidsduur van uw (Wlz) indicatie is onbeperkt. Bij wijzigingen in uw (lichamelijke) beperkingen, in uw woonsituatie of in uw gezinssituatie kunt u...

Lees meer

Veel gestelde vragen over wachttijden

Veel gestelde vragen over onze werkwijze

Wat is een Samenwerkplan?

U krijgt bij De Noorderbrug een eigen contactpersoon. Dit is uw persoonlijke begeleider. Samen met uw contactpersoon maakt u een Samenwerkplan. Hierin maakt...

Lees meer

Wat is ‘Hooi op je vork’?

Het Samenwerkplan is gebaseerd op de methodiek ‘Hooi op je vork’, van oorsprong een methode voor het begeleiden van mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel....

Lees meer

Hoe gaat De Noorderbrug om met persoonlijke gegevens?

De Noorderbrug bewaart uw persoonlijke gegevens in uw eigen elektronisch dossier, het  Elektronisch Cliëntendossier (ECD). Ook het Samenwerkplan wordt hierin...

Lees meer

Hoe garandeert De Noorderbrug een veilige leef-, woon en werkomgeving?

De Noorderbrug streeft naar een veilige leef-, woon- en werkomgeving. Daarom worden regelmatig controles uitgevoerd. Zo controleren medewerkers bijvoorbeeld...

Lees meer

Welke richtlijnen voor hygiëne en verzorging hanteert De Noorderbrug?

Als een medewerker u verzorgt of medicatie verstrekt, is het belangrijk dat dit hygiënisch gebeurt. Daarom werken de medewerkers van De Noorderbrug volgens...

Lees meer

Veel gestelde vragen over klachtenregeling

Wat kunt u doen als u een klacht heeft over De Noorderbrug?

Bespreek uw klacht het liefst eerst met de medewerker zelf Bespreek uw klacht het liefst eerst met de medewerker zelf of uw contactpersoon. Vraag of...

Lees meer

Wat doet de Klachtencommissie met uw klacht?

U krijgt binnen vijf werkdagen een bevestiging van de Klachtencommissie met uitleg over de verdere gang van zaken. Soms heeft de commissie meer informatie...

Lees meer

Wat doet de Raad van Bestuur met het oordeel van de Klachtencommissie?

De Raad van Bestuur zal het oordeel van de Klachtencommissie doornemen. Daarna bepaalt zij of er maatregelen nodig zijn naar aanleiding van uw klacht en het...

Lees meer

Wie zit er in de Klachtencommissie?

De Klachtencommissie bestaat uit mensen die niet bij De Noorderbrug werken. Daardoor weet u zeker dat uw klacht eerlijk en objectief wordt behandeld. 

Lees meer

Belangrijk om te weten

Als u de klacht heeft ingediend bij een gerechtelijke instantie dan kan de Klachtencommissie deze niet meer behandelen. Ook is het belangrijk te weten dat de...

Lees meer
Bekijk de hele categorie

Veel gestelde vragen over verwijzen

U zoekt een sparringpartner over een verwijzing

Voor consultatie en advies bij een specifieke casus kunt u een beroep doen op team Klant en Advies van De Noorderbrug. Zij denken graag met u mee vanuit...

Lees meer

U vraagt zich af welke vormen van zorg, begeleiding en behandeling een cliënt of patiënt kan krijgen bij De Noorderbrug

Cliënten kunnen bij De Noorderbrug terecht voor diagnostiek en individuele- of groepsbehandeling, begeleiding in de thuissituatie, bij het zoeken van betaald...

Lees meer

U heeft een vraag over uw cliënt of patiënt, diens netwerk of een specifieke beperking

Voor al uw vragen kunt u terecht bij team Klant en Advies van De Noorderbrug. Zij staan u graag te woord en beschikken over specifieke kennis van...

Lees meer

U vraagt zich af wat de werkwijze van De Noorderbrug is

De Noorderbrug werkt volgens professionele standaarden. Alle afspraken over de zorg, behandeling of begeleiding staan in het Samenwerkplan, onderdeel van een...

Lees meer

U overweegt een cliënt te verwijzen naar De Noorderbrug

Bij ‘aanmelden’ vindt u meer informatie over hoe u een cliënt kunt aanmelden bij De Noorderbrug. De Noorderbrug wordt gefinancierd vanuit de AWBZ. Zorg kan...

Lees meer

(Veel) gestelde vragen over onafhankelijke cliëntondersteuning

Wat is cliëntondersteuning bij de invulling van de Wlz-zorg

Bij het regelen van zorg en het maken van afspraken over de zorg heeft u recht op hulp van een cliëntondersteuner voor informatie, advies en ondersteuning....

Lees meer
Print deze pagina