De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Belangrijk om te weten

  • Volg ons:

Als u de klacht heeft ingediend bij een gerechtelijke instantie dan kan de Klachtencommissie deze niet meer behandelen. Ook is het belangrijk te weten dat de Klachtencommissie geen oordeel geeft over schadeclaims.

Vindt u dat de klacht niet goed is opgelost dan kunt u dit voorleggen aan een geschillencommissie. We zijn daarvoor aangesloten bij de geschillencommissie van de branchevereniging gehandicaptenzorgen, De VGN.

Print deze pagina