De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Naar welk adres stuur ik mijn klacht?

  • Volg ons:

U kunt uw klacht opsturen naar het volgende adres:

De Noorderbrug
Klachtencommissie De Noorderbrug
T.a.v. de secretaris, mw. MJ. Meihuizen – De Regt
P/a Postbus 171
9700 AD Groningen 

Vindt u de informatie op deze pagina nuttig?

Optioneel: Licht uw beoordeling toe

Print deze pagina