De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Wat doet de Klachtencommissie met uw klacht?

  • Volg ons:

U krijgt binnen vijf werkdagen een bevestiging van de Klachtencommissie met uitleg over de verdere gang van zaken. Soms heeft de commissie meer informatie nodig om uw klacht te beoordelen. Hiervoor zal zij altijd om uw toestemming vragen. Vervolgens zal de Klachtencommissie u en degene tegen wie uw klacht is gericht, om uitleg vragen over de situatie. Dit gebeurt meestal tijdens een ‘hoorzitting’ waarin u uw verhaal kunt doen en degene tegen wie uw klacht gericht is. De Klachtencommissie geeft vervolgens advies aan de raad van Bestuur. In dit advies staat beschreven of de Klachtencommissie uw klacht terecht vindt. Dit advies ontvangt u uiteraard ook en ook de betreffende medewerker(s) of leidinggevende. Hierover wordt u schriftelijk geïnformeerd.

Print deze pagina