De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Wat doet de Raad van Bestuur met het oordeel van de Klachtencommissie?

  • Volg ons:

De Raad van Bestuur zal het oordeel van de Klachtencommissie doornemen. Daarna bepaalt zij of er maatregelen nodig zijn naar aanleiding van uw klacht en het oordeel. Ook zal zij bepalen hoe die maatregelen er uit moeten zien. De Raad van Bestuur zal u binnen tien weken nadat u uw klacht heeft ingediend per brief informeren over de eventuele vervolgstappen die zij neemt. Soms heeft de klachtencommissie meer tijd nodig. Als dat zo is dan wordt u daarover geïnformeerd.

Print deze pagina