De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Wat kunt u doen als u een klacht heeft over De Noorderbrug?

  • Volg ons:

Bespreek uw klacht het liefst eerst met de medewerker zelf
Bespreek uw klacht het liefst eerst met de medewerker zelf of uw contactpersoon. Vraag of hij/zij tijd voor u vrijmaakt zodat u rustig kunt praten over uw klacht. U kunt dan samen naar een oplossing zoeken. Ook kunt u de manager vragen om een gesprek, of de klacht in een brief voorleggen.

Het gesprek heeft niet geholpen, wat nu?
U kunt altijd terecht bij de externe en onafhankelijke vertrouwenspersonen voor cliënten bij De Noorderbrug. Zij hebben een onafhankelijke positie, zijn er om naar de cliënt te luisteren, te adviseren en soms een bemiddelende rol te vervullen. 

Als u vindt dat er geen goede oplossing voor uw klacht is gevonden kunt u een brief schrijven aan de Klachtencommissie van De Noorderbrug. De Klachtencommissie werkt volgens een klachtenregeling, die is op te vragen bij de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie.

Voor contact met een vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon algemeen
Mevr. R. van der Laan
Telefoon: 06 155 026 94
Email: r.vanderlaan@hetlsr.nl

Vertrouwenspersoon Seksualiteit en seksuele intimidatie
Mevr. G. Wegter
Telefoon:  06 - 52 10 66 12
Email:  gwegter@ziggo.nl

Vertrouwenspersoon voor doven en slechthorenden
Mevr. A. Landlust
Telefoon: 06 - 14 87 24 76 (ma t/m do)
Email:  a.landlust@lentis.nl

Print deze pagina