De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Wat is cliëntondersteuning bij de invulling van de Wlz-zorg

  • Volg ons:

Bij het regelen van zorg en het maken van afspraken over de zorg heeft u recht op hulp van een cliëntondersteuner voor informatie, advies en ondersteuning. Uw zorgkantoor moet hiervoor onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar stellen.

Denk aan:
•Informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten.
•De keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij uw situatie past. 
•De invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is. 
•Het zorg‐ of ondersteuningsplan. U kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg‐ of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met de zorgverlener. De cliëntondersteuner kan meegaan naar de bespreking met de zorgverlener. 
•Bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Wilt u de zorg veranderen of komt u er met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan een cliëntondersteuner u helpen.

De cliëntondersteuner is onafhankelijk van het zorgkantoor en werkt in uw belang. U heeft recht op cliëntondersteuning vanuit de Wlz als u een indicatie heeft van het CIZ voor zorg uit de Wet langdurige zorg. De ondersteuning is voor u gratis.

(Bron: https://www.informatielangdurigezorg.nl/volwassenen/clientondersteuning)

Print deze pagina