De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Wat is een (Wmo) beschikking?

  • Volg ons:

Extramurale begeleiding thuis, in een talentencentrum van De Noorderbrug of logeren in een Wooncentrum van De Noorderbrug wordt betaald vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente waarin u woont geeft de beschikking af. Een beschikking bevat alle informatie over de begeleiding waar u gebruik van kunt maken.

Print deze pagina