De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Gedragscode, integriteit, klokkenluidersregeling en klachten

  • Volg ons:

De Noorderbrug verwacht van medewerkers dat zij zich gedragen conform de visie en de kernwaarden. De kernwaarden vormen de basis voor een gedragscode voor medewerkers, waar afspraken over de omgang met elkaar, over professioneel handelen en integriteit zijn vastgelegd.

In het kort

De Noorderbrug kent ook een klokkenluiderregeling, alsmede een klachtencommissie voor medewerkers. In deze klachtencommissie wordt samengewerkt met De Zijlen, Vanboeijen, Cosis en Zonnehuisgroep Noord.

Print deze pagina