De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Kerncompetenties

  • Volg ons:

De Noorderbrug werkt met competenties, die in meer of mindere mate in elk beroep of elke functie binnen De Noorderbrug noodzakelijk zijn.

In het kort

Persoonlijk leiderschap

Medewerkers van De Noorderbrug zijn in staat om eigen doelen te realiseren door optimaal gebruik te maken van hun talenten en passies. Dat betekent dat ze op zoek gaan naar persoonlijke drijfveren en doelen, normen en waarden. Medewerkers handelen proactief vanuit eigen verantwoordelijkheid in het maken van keuzes en kunnen omgaan met de consequenties daarvan.

Professioneel en kwaliteitsgericht vakmanschap

Medewerkers van De Noorderbrug reflecteren op constructieve manier zelfstandig of in overleg met collega’s op het beroepsmatig handelen. Ze weten waar hun grenzen liggen en wat leerpunten zijn. Ze realiseren een hoge kwaliteit van dienstverlening door eigen deskundigheid optimaal in te zetten, te bevorderen en te onderhouden. Ze zijn in staat een bijdrage te leveren aan het verhogen van de kwaliteit en vernieuwing van het vakmanschap.

Samenwerken

Medewerkers van De Noorderbrug zijn in staat om actief en constructief samen te werken met cliënten en hun netwerk, directe collega’s, leidinggevenden en andere professionals van De Noorderbrug en van andere organisaties.

 

Klantgericht

In een servicegerichte ondersteuning van cliënten staan de mogelijkheden van de cliënt en diens netwerk altijd centraal. Medewerkers bieden vanuit specialistische kennis de balans tussen eigen regie van de cliënt waar mogelijk en ondersteuning waar nodig. Ze zorgen ervoor dat de aanpak past binnen professionele en organisatorische grenzen.

Print deze pagina