De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Praktijkleren en stages

  • Volg ons:

De Noorderbrug vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige medewerkers. Er zijn diverse stage- en opleidingsmogelijkheden op MBO, HBO en universitair niveau en op vakspecifiek gebied. Er is een stagevergoeding conform CAO en deskundige begeleiding.

In het kort

Stagemogelijkheden

Onze missie 'Ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten' is ook voor jou als stagiair bedoeld!  Bij De Noorderbrug zien we leren als onderdeel van het professioneel handelen en als een doorlopend  proces. We verwelkomen dan ook graag stagiairs, omdat we van mening zijn dat we van en mét elkaar kunnen leren.

Erkend leerbedrijf
Wij zijn een erkend leerbedrijf en leiden stagiairs op van zorg-  en welzijnsopleidingen op mbo, hbo en universitair niveau. Ook bieden wij regelmatig stageplaatsen aan bij de ondersteunende diensten zoals ICT, HR, facilitair en financieel.

Wat wij jou bieden
Je kunt rekenen op getrainde en ervaren bpv-begeleiders die je ondersteunen bij je leerproces. Je krijgt een stagevergoeding conform cao.

Een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is noodzakelijk en wordt door De Noorderbrug vergoed.

Om in aanmerking te komen voor een stageplaats, ontvangen wij graag je brief met cv. Stuur deze naar stage@noorderbrug.nl (minimaal acht weken voor aanvang van de stage).

Vermeld in je brief:

  • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • Duidelijke motivatie
  • Opleiding, niveau en leerjaar
  • Start- en einddatum stage (duur van de stage)
  • Gewenste stageplaats (wonen/talentencentrum/ondersteunende dienst)
  • Stagedagen

Onvolledige brieven worden niet in behandeling genomen.

De Noorderbrug werkt ook mee aan kortdurende stages, snuffelstages, Vmbo Carrousel en Maatschappelijke stages. Stuur hiervoor een mail naar stage@noorderbrug.nl.

Graag tot ziens!

Print deze pagina